آخرین اخبار : 

مناطق دیدنی داراب

تصاویر دیدنی از دریاچه سد انگبینه شهر دبیران

تصاویر زیر دریاچه بند خاکی انگبینه در غرب شهر دبیران شهرستان زرین دشت از زاویه دوربین عصر داراب است . چند سالی است که این دریاچه به مثابه تالابی که تقریبا در هیچ یک از ایام سال خشک نمی شود ...
© 2019 عصر داراب
Design Farsweb