آخرین اخبار : 

ویژه نامه عصر مردم داراب منتشر شد

ویژه نامه عصر مردم داراب مجدداً به کیوسک های مطبوعاتی بازگشت. پس از توقف ۲ سال و نیمه، ویژه نامه عصر مردم داراب در ۴ صفحه منتشر شد. تیتر یک این ویژه نامه به مشکل پنبه کاران دارابی پرداخته که از بذرهای نامرغوب ارقام ترکیه ای تولید داخل استفاده کرده اند. طبق این گزارش که بزودی از سایت عصر داراب نیز منتشر خواهد شد در اثر بی تدبیری و بدون طی مراحل قانونی متأسفانه با فروش بذرهای نامرغوب به کشاورزان هزاران هکتار از مزارع پنبه با مشکل مواجه شده و زیان فراوانی به کشاورزان وارد شده است. بخش های دیگر این ویژه نامه به خبر و گزارش های فرهنگی و اجتماعی شهرستان داراب پرداخته است.
این نشریه زمینه حضور دوهفته نامه عصر داراب که با صدور مجوز معاونت ارشاد شروع به کار خواهد کرد فراهم می نماید.

 
© 2019 عصر داراب
Design Farsweb