آخرین اخبار : 

داراب در تلاطم تسخير كوه خواران

عصر داراب, چند صباحی است که  اخباري به گوش مي رسد مبني بر اينكه داراب با توجه به همه مشكلات و كمبودها پيش رو ، مضافاً در آستانه تخريبات و مشكلات زيست محيطي است . موضوعي كه بر دامن كوههاي استوار شهر داراب دست درازي نموده است . گزارشات ارسالي حكايت از آن است : از اواخر سال گذشته تا كنون تمام كوههاي احاطه كننده شهر داراب ، در اقدامي سوال بر انگيز در حال واگذاري به افرادي خاص با عنوان معدن سنگ هاي تزييني مي باشد. عملي كه در صورت وقوع ضمن به مخاطره افتادن سلامت شهروندان به سبب تاثير منفي در كيفيت هوا باعث بروز آلودگي هوا ، ايجاد آلودگي صوتي ناشي از انفجار كوه ، فعاليت ماشین آلات و تردد وسائل نقليه ، تخريب و تاثيرپذيري حریم ۲۵ ساله آب شرب و سفره هاي زير زميني، مشكل تردد كوهنوردان و طبيعت نوردان و همچنين چشم اندازي نازيبا ، بسان زخمهاي كاري بر پيكره اين ذخاير، كه چشم هر بيننده اي را مي آزارد، مي گردد . با توجه به اينكه بنا به ادعاي كارشناسان ذيربط اكثر كوههاي اين شهرستان داراي رگه هاي معدني مي باشد و با فاصله گرفتن لازم از اين حرايم و خطوط قرمز زيست محيطي نيز مي توان به فعاليت معدني پرداخت ، پس توجيهي براي فعاليت اين افراد در حوزه شهر با توجه به توضيحات ارائه شده وجود ندارد ، جز اينكه خداي ناكرده نيت اين افراد تصاحب اين اراضي براي فعاليت هاي جانبي ، از جمله تغيير كاربري در آينده به سبب ارزش افزوده اراضي موصوف با توجه به قرار گرفتن در محدوده شهر مي باشد كه متاسفانه اخباري مبني بر حمايت برخي از مسئولين از اين افراد واصل شده كه پافشاري زياد بر صدور موافقت واگذاري دارند كه خود جاي بسي تعجب است!!! لذا ضروري است تمام ارگانهاي ذيريط از جمله فرمانداري، مسكن و شهرسازي، محيط زيست ، شبكه بهداشت و درمان و … با تمام توان پيگير ماجرا بوده و با احقاق حق شهروندان اين نگراني دلسوزان محيط زيست بر طرف گردد .

 
© 2019 عصر داراب
Design Farsweb